Publicador de continguts

Registre 01 (ZOC SAGRAT COR)

Registre-1 SAGRAT COR parc de convivència.

 Registre3_SagratCor_Mapa

Condicions d'ús:

 1. Els cans podran circular lliurement sense corretja dins del recinte.
 2. Els cans agressius amb les persones o altres animals hauran de portar morrió degudament col·locat.
  Registre3_SagratCor_Foto
 3. Els cans catalogats com a potencialment perillosos segons la Llei 50/1999 de
  23 de desembre no podran circular sense corretja, ni anar sense morrió en cap cas.
 4. Queda prohibit l'abandonament d'excrements dins i fora del recinte. El propietari haurà de recollir les deposicions.
 5. El propietari serà responsable dels danys físics i psíquics que puguin ocasionar els seus animals.
 6. Tots els cans hauran de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris. Els portadors dels cans hauran de dur la documentació de l'animal legalment exigible (Passaport sanitari i llicència d'animal potencialment perillós, al seu cas)
 7. La policia local i els controladors mediambientals d´EMAYA vigilaran el correcte ús del recinte i el compliment de les ordenances municipals.
 8. Horari:
  Estiu: a partir del darrer diumenge de març fins al darrer diumenge d'octubre, de 08,00 a 10,00 i de 20,00 a 22,00
  Hivern: a partir del darrer diumenge d'octubre fins el darrer diumenge de març, de les 08,00 a les 10,00 hores i de les 18,00 a les 20,00 hores. Fora d'aquets horaris els cans no poden anar a lloure.
 9. En cap cas els cans poden estar a la zona de jocs infantils.

Data darrera modificació: 30 de novembre de 2022