Publicador de continguts

Registre 05 (ZOC JOAN GRIS)

Registre-5 ZOC JOAN GRIS parc d'oci caní.

 Registre6_JoanGris_Mapa

Condicions d'ús:

 1. Els cans podran circular lliurement sense corretja dins del recinte.
 2. Els cans agressius amb les persones o altres animals hauran de portar morrió degudament col·locat.
  Registre6_JoanGris_Foto
 3. Els cans catalogats com a potencialment perillosos segons la Llei 50/1999 de
  23 de desembre no podran circular sense corretja, ni anar sense morrió en cap cas.
 4. Queda prohibit l'abandonament d'excrements dins i fora del recinte. El propietari haurà de recollir les deposicions.
 5. El propietari serà responsable dels danys físics i psíquics que puguin ocasionar els seus animals.
 6. Tots els cans hauran de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris. Els portadors dels cans hauran de dur la documentació de l'animal legalment exigible. (Passaport sanitari i llicència d'animal potencialment perillós, al seu cas)
 7. La policia local i els controladors mediambientals d´EMAYA vigilaran el correcte ús del recinte i el compliment de les ordenances municipals.

Data darrera modificació: 30 de novembre de 2022