Accessibilitat

Accessibilitat de la web

La plana web de l'Ajuntament té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tots els ciutadans.
Per aquest motiu s'han empleat en la seva construcció les mesures i criteris que seguidament s'exposen i que faciliten que els usuaris tinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Concepte de usabilitat Web. Usabilitat significa col·locar en el centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats dels usuaris.

Pretén que els usuaris duguin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció.

Per aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions dels usuaris als quals s'ha realitzat test a usuaris reals amb navegació a casa seva.

Concepte d'Accessibilitat Web. Consisteix en facilitar l'accés a la web al major nombre d'usuaris possible, independentment de les seves característiques (capacitats/limitacions, maquinari, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estàndards:

CSS. El disseny s'ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

WAI-AAA. Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles per a tots.  El Portal compleix la prioritat 3 (Nivell d'accessibilitat Triple A)

Resum de Mesures adoptades sobre usabilitat i accessibilitat:

 • Ordre lògic i estandaritzat de presentació dels elements en pantalla
 • Sistema de navegació simplificat fàcil d'aprendre i usar
 • Navegació, disseny i estructura visual coherent i consistent en tot el web.
 • Marcat de la ubicació ("Inici ->").
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Accés mitjançant teclat a les opcions principals.
 • Navegació mitjançant el tabulador
 • Optimitzada per 1024 x 768
 • Utilització de grandàries relatives dels textos
 • Compatibilitat amb el major nombre de navegadors possible i en diferents plataformes.

Cóm canviar la grandària del text .Si desitja augmentar o disminuir la grandària de la presentació, pot fer-ho:

 • mitjançant el teclat:
  • Internet Explorer: prement la tecla ctrl i utilitzant la rodeta del ratolí.
  • Netscape, Mozilla Firefox:
  • tecla ctrl + tecla '+' per augmentar
  • tecla ctrl + tecla '-' per disminuir
 • a través del menú del seu navegador: 'veure' > 'grandària del text'.
 • mitjançant els botons d'ampliar i disminuir text situats a la dreta de les pestanyes principals

Finalment, només recordar-te que la web està dissenyada pensant en els teus interessos, per això, si vols realitzar-nos algun comentari o suggeriment de millora no dubtis a fer-ho utilitzant el formulari de suggeriments i reclamacions. Entre tots podrem construir la web que necessites.

Contacte: webmaster@palma.cat

Última revisió: 08/02/2016

Aquest lloc web ha estat adaptat a les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 del W3C, per satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivel AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web ( WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Data darrera modificació: 20 de juliol de 2023