Altres serveis

Altres serveis

Servei de recuperació de l’Avifauna Balear

 

El 28 d'agost de 1980 l'Ajuntament de Palma va aprovar en sessió plenària les Bases d'ordenació del Servei Municipal de Protecció de l'Avifauna Balear. Aquest servei, ubicat en el Centre Municipal de Protecció Animal, és gestionat per l'Ajuntament, i la Conselleria de Medi Ambient i el GOB participen en les decisions a través d'una Comissió Tècnica Supervisora constituïda a aquest efecte.

Durant aquests anys, milers d’individus de moltes espècies animals han estat recuperats i retornats a la nostra natura. Els objectius respecte a la recuperació d’espècies silvestres han estat el següents:

 • Cura i rehabilitació d’animals silvestres ferits o malalts, i el seu retorn al medi natural.
 • Voltor negre: a principi dels anys 80 la situació d’aquesta espècie a Mallorca era crítica. Des del centre es va portar a terme un programa de cria en captivitat, al qual varen néixer 5 polls, que va servir per regenerar la petita població que subsistia en llibertat. A l’actualitat només roman un individu per a l’activitat d’educació ambiental. 
 • Tortugues de terra: a Mallorca tenim dues espècies de tortugues de terra protegides, i tant la tortuga mora, com la tortuga mediterrànea han criat durant aquests anys centenars d’individus al Centre. Al mateix temps s’han curat i retornat a la natura molts altres individus de les dues espècies.
 • Educació: activitat portada a terme a l’aula d’educació i prioritzada a la població escolar. L’objectiu és la conscienciació de la societat sobre la conservació d’aquestes espècies.


Control de plagues

 

A. DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ

Des del Centre Municipal de Protecció Animal es coordina el servei de control de plagues del municipi. Es realitza un control preventiu amb una campanya anual on es realitzen tres tractaments a  tots el barris de Palma. Les tapes revisades són senyalitzades amb adhesius de distints colors, segons l’època de l’any. Al mateix temps realitzam un control de les distintes plagues que afecten als edificis i dependències municipals; i atenció de les incidències especials per presència d’ alguna de les plagues. Els eixos principals de les diferents campanyes són els següents:

 1. Rosegadors: el control de rates i ratolins es porta a terme amb diversos tractaments anuals a la xarxa de clavegueram de tots els barris de Palma i un control a la superfície en distintes zones com: parcs, torrents, solars i diferents instal·lacions municipals.
 2. Cucaratxes: es realitza un control permanent a tots els barris del municipi amb la desinsectació de tota la xarxa de clavegueram tres vegades l’any, amb especial incidència els mesos de major activitat de la plaga: maig, juny, juliol i agost.
 3. Moscards: es porta a terme un control permanent a la zona del Pla de Sant Jordi i Ses Fontanelles; així com un tractament dels embornals i pluvials de tots els barris del municipi, per a tal d’evitar la proliferació del moscard tigre, amb especial incidència els mesos de major presència de la plaga.
 4. Formació i educació de la població: es realitzen distintes xerrades a casals de barri o centres socials, per informar sobre les mesures a realitzar dins les cases per evitar la proliferació de plagues. També hi ha una comunicació a la ciutadania a través de tríptics, pàgina web o pòsters.

 

 

 

Desratització


 

 


 

 

 

B. CONTROL DE COLOMS
Des del Centre Municipal de Protecció Animal es coordina el control de la població de coloms al municipi. A partir d’un cens poblacional inicial es controla el número d’individus per a tal d’evitar la transmissió de zoonosi i efectes perjudicials a la ciutadania i edificis històrics. En aquests moments el control es basa en els següents sistemes:

 

 1. Ús de pinso esterilitzant amb la disposició de distints punts a tot el municipi.
 2. Colomers ecològics: lloc on els coloms es poden reproduir, nidificar i usar com a lloc habitual d’estada.
 3. Captures amb xarxa i gàbies trampa a zones especialment sensibles per la població resident o tipus d’edificis històrics.
 4. Elements dissuasoris com falconeria, mesures físiques o retirada de nius.

 

Control de coloms


 

Colomers ecològics


 

 

 

Data darrera modificació: 7 de juliol de 2023