Adopció d'animals

Adopció d'animals

Transcorreguts els terminis sense reclamacions per part dels propietaris, els cans i moixos s'oferiran en adopció.
Per la qual cosa:

 
  1. Els cans lliurats pels seus propietaris s'oferiran en adopció immediatament.
  2. Els cans recollits al carrer, sense microxip, hauran de romandre en el centre un termini mínim de 15 dies, a l'espera que el seu propietari es presenti personalment. Durant aquest període de temps el ca s'ofereix en adopció.
  3. Els cans recollits al carrer, amb microxip, hauran de romandre en el centre el temps necessari per a comunicar al propietari que el ca es troba a les nostres instal·lacions. Mentrestant, el ca s'oferirà en adopció.
  4. Els cans catalogats com a perillosos sols es podran oferir en adopció a les persones que disposin de llicència municipal per a la tinença dels esmentats animals. Les persones interessades a adoptar un exemplar catalogat com a potencialment perillós abonaran la vacunació, microxip, l'esterilització i la manutenció des de la reserva de l'animal fins a obtenir la llicència

L'horari de visites és de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h i dissabte de 9:00 a 12:00 h.

Data darrera modificació: 31 de maig de 2023