Animals perduts

Animals perduts

Diàriament recollim els cans vagabunds i/o abandonats que deambulen pel terme municipal de Palma i son traslladats a les nostres instal·lacions.

El nostre horari d'atenció al públic és de 9:00 h a 13:30 h de dilluns a divendres i dissabte de 9:00 h a 12:00 h.

Per a recuperar un animal extraviat: 

  1. Si l'animal disposa de microxip (a. abandonat), el propietari s'ha de personar a les nostres instal·lacions amb el seu DNI i amb la documentació del ca (passaport sanitari i document d'alta del microxip) i haurà d'abonar les taxes corresponents al transport i a la manutenció.
    Els propietaris d'aquests animals disposen d'un termini de 8 dies, des de la seva comunicació, per a recuperar-los. Un cop transcorregut aquest temps l'animal serà ofert en adopció o sacrificat.
  2. En el cas que l'animal no disposi de microxip (vagabund) el propietari es persona amb el seu DNI, i algun document que acrediti la propietat de l'animal (passaport sanitari, fotografia) i haurà d'abonar les taxes del transport, manutenció, aplicació de microxip i, si s'escau, de vacunació antiràbica.
    Els amos disposen d'un termini de 15 dies per a recuperar-los, transcorregut el qual l'animal serà ofert en adopció o sacrificat.

 

 

Data darrera modificació: 31 de maig de 2023