Colònies urbanes de moixos

Colònies urbanes de moixos

Els moixos són una de les espècies més utilitzades com a animal de companyia i, a més, formen part de la fauna urbana de moltes ciutats.

Els moixos són animals independents i molt territorials, que s'assenten a llocs on poden sobreviure, ja sigui perquè els alimenten o perquè tenen accés a menjar. L'excés de moixos abandonats a la nostra ciutat i la seva concentració a solars i espais públics fa que de vegades la tradicional convivència entre l'home i el moix es transformi en un problema que romp l'equilibri d'una antiga relació beneficiosa per a ambdues parts i afecta no només el benestar animal sinó també la concòrdia veïnal.

L'extraordinària fertilitat felina, la capacitat de les seves femelles per a dur a bon port les seves ventrades i la seva adaptació a les condicions més adverses converteixen aquesta espècie en potencial pobladora de tots quants espais lliures quedin a la seva disposició. La taxa de natalitat experimenta un creixement exponencial exagerat que li permet saturar en poc temps els espais colonitzats.

Els llocs on es retiren la totalitat dels moixos i es mantenen les condicions ambientals al cap de poc temps són ocupats per altres moixos i se'n crea una nova colònia, amb la qual cosa es reedita el problema inicial de superpoblació de felins. A la retirada dels moixos s'hi ha d'afegir que a causa del seu caràcter poc sociable pocs són adoptables.

Per tot l'exposat i seguint els passos d'altres ciutats, es pretén elaborar una sistemàtica d'actuació que permeti millorar el benestar dels animals i l'harmonia veïnal.

Els protocols de gestió de les colònies urbanes de moixos es basen en tres punts:

  1. Hi ha d'haver col·laboració entre les persones que alimenten els moixos i l'Ajuntament.
  2. La població de moixos de la colònia ha d'estar sana. El nombre de moixos s'acorda entre els responsables de la colònia i els tècnics de l'Ajuntament, amb una taxa de natalitat zero i conservant sempre els mateixos moixos.
  3. L'àrea utilitzada s'ha de mantenir en òptimes condicions d'higiene i seguretat.

Data darrera modificació: 1 de març de 2023